GRAFİK TASARIM

Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birliktir.

Prestige ekibi olarak grafik ve tasarımın görsel bir iletişim sanatı olduğunun bilincindeyiz. Tasarımı eksik olan reklam argümanları baskı kalitesi ne olursa olsun hedefine ulaşamayacaktır. Bu yüzden titizlikle üzerinde durduğumuz baskı öncesi hazırlıklar, grafik ve tasarım alanında grafikerlerimizle uyum içerisinde çalışırız