Gazete Dergi Reklam Tasarımı

Gazete, dergi gibi yayınlarda yer alacak olan reklamınız ya da ilanları, ürün tanıtımı, duyuru, kampanya ya da sadece prestij amaçlı olarak tasarlanabilir. Öncelikle tasarlanacak olan Gazete reklamları ya da dergi ilanının yayınlanacağı mecra reklam tasarımında önemli bir yer tutar. Ayrıca hangi sayfaya  hangi amaçla, hangi hedef kitle için verdiğiniz saptanmalı, amacına dikkat edilmeli ve mesajı çok sade ve net olarak etkili bir şekilde vermelisiniz.