Prestige Reklam

Şekerhane Mh. Yaylayolu Cd.

Yeniacun Apt. No:34/1

+90 536 520 61 05

Back to top

Logo Tasarımı

  /    /  Logo Tasarımı

Logo Tasarımı

Logo Tasarımı , Bir kuruluşun ya da kurumun kendisi için seçmiş olduğu, bazı zamanlarda ticaret eşyalarının üstüne konulan, o eşyanın üretimini ya da satan kurumu tanıtmakta olan harf, resim gibi özel olan işaretlere logo adı verilir. Ticaretin başlamasından sonra bir ürünün ya da malın diğerlerinden ayırt edilmesi için bazı gereklilikler ortaya çıkmıştır.

Logo Tasarımı Zaman içinde bazı ürünler taşımış oldukları özelliklerinden kaynaklı olarak rakiplerinden ayrılmaya, piyasada aranılmaya başlamıştır. Bu ürünlerin kolay bir şekilde ayırt edilebilmesi için üstlerine bazı işaretlerin konması zorunluluk halini almıştır. O dönemlerde okuma ve yazma bilen kişilerin çok olmamasından kaynaklı olarak, markalar genelde sembol şeklinde oluşmaya başlamıştır.

Alıcının ve satıcının karşı karşıya bile gelmediği günümüzde, bu tarz ürünlerin tüketiciye ulaşabilmesi için aracılara gerek duyulmaya başlanmıştır. Birçok ürünün ambalajlı şekilde satılmaya başlaması tüketicilerin deneme, dokunma ve tatma şanslarını ortadan kaldırmıştır. Alışkanlıklara, eski dönemdeki deneyimlere ve reklamların etkisine göre seçim yapmaya başlanılmıştır. Bundan kaynaklı olarak ürünlerin arasında ayırt edici işlev ile ürünlerin markası, markayı oluşturacak olan simge özgün işaret ve yazıların önemi de her geçen gün artmaktadır.

Logo Tasarımı ve Kurumsal Kimlik

Bir firmanın ya da ürünün soyut olan bir sözcük olan markasının somut hale dönüşmesi, diğer firmalardan biçim anlamında ayrılabilmesi için logosunun ya da ambleminin oluşturulması gerekmektedir. Günümüzde bu iki sözcükte ayrı ayrı kullanıldığı gibi, beraber olarak logo ismi ile kullanılmaktadır.

Amblem, resim ve çizgiler ile yapılmış olan işaretlerdir. Logo; resim veya yazıyla, yazıyla veya çizgiyle yapılan işaretlerdir. İkisinde de temel olan amaç, adını taşımakta olan firmayı ya da ürünü en doğal şekilde temsil etmektir. Logo ve amblem ilgili olan firmanın çalışma konusundaki alanını ve kişiliğini renkleri ile ifade eder.